Abstrakt


Zespół taneczny „ABSTRAKT" powstał w 1990r. w Miejski Ośrodku Kultury w Sochaczewie. Założycielem była p. Celina Osiecka. Na początku swojej działalności nosił nazwę „Astry". Od 12 lat zespół jest członkiem Polskiej Federacji Tańca. „ABSTRAKT " jest grupą taneczną, w której, na co dzień trenuje ok. 160 tancerzy w wieku od 7 do 21 lat pod okiem dwóch instruktorek p. Celiny Osieckiej i p. Moniki Osieckiej-Jaworskiej. Zespół prowadzi edukację taneczną obejmującą różne techniki i style disco dance, hip hop, jazz, broadway jazz, taniec współczesny oraz taniec klasyczny. W 2008 roku „ABSTRAKT" obchodził 18-lecie swojego istnienia.

Główną częścią działalności zespołu jest uczestnictwo w licznych festiwalach, przeglądach, konkursach i zawodach. „ABSTRAKT" tańczył na scenach największych polskich sal min.: Sali Kongresowej w Warszawie i wrocławskiej Orbicie. Kilkakrotnie był zapraszany na Feryjne Otwarte Spotkania Taneczne organizowane przez SCEK, gdzie brał udział wielu spektaklach reżyserowanych przez p. Cezarego Domagałę. Tancerze mieli również możliwość prezentowania swoich umiejętności za granicą w Anglii i na Ukrainie.

Tradycją zespołu jest organizowanie co roku koncertów przedstawiających całoroczną pracę grupy.

Od 2004 roku „ABSTRAKT" jest pomysłodawcą i organizatorem Otwartego Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Sochaczewa. Zawody te każdego roku gromadzą wiele zespołów z czołówki krajowej.

„ABSTRAKT" od w wielu lat zdobywa liczne nagrody na ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądach tańca oraz na zawodach rangi mistrzowskiej lub pucharowej.